Hypotéka na stavbu domu

hypotéka na důmHypotéka na stavbu domu má svá specifika: nefinancujeme již "hotovou" nemovitost, která má svoji hodnotu, avšak postupně nemovitost stavíme, čímž její hodnotu po částech navyšujeme. Z tohoto důvodu nám banka nemůže jako v případě koupě domu "na klíč" převést hned všechny prostředky najednou, avšak hypotéku nám vyplácí (odborně se říká "čerpá") postupně.

Každému čerpání předchází aktualizace znaleckého posudku, čímž má banka jistotu, že vyplácí skutečně "prostavěné" peníze.

Hypotéka na stavbu domu, ačkoliv je o poznání složitější než výše zmíněná hypotéka na již stojící, kompletní dům, nám nutně nemusí přivodit šediny a stresy. Jde jen o to, správně vybrat takový produkt, který vychází stavitelům vstříc. Koho by bavilo donekonečna bance ukazovat každou fakturu? Ano, dnes již existují takové hypoteční produkty, které nám umožňují čerpat pouze na základě aktualizovaného posudku, případně čestného prohlášení o proinvestovaných penězích.

Hypotéka na stavbu domu a možné situace

V praxi se setkáváme s třemi typy klientů:

- klienti, kteří mají pozemek
- klienti, kteří ještě pozemek nemají, ale mají na něj vlastní peníze
- klienti, kteří nemají ani pozemek, ani vlastní peníze.

Zatímco třetí skupině vůbec nedoporučujeme se do výstavby rodinného domu pouštět, první dva typy klientů určitě dnešní nabídka uspokojí.

Rádi Vám pomůžeme vybrat nejlepší hypoteční produkt pro Váš případ. S bankou vyjednáme nejlepší podmínky a vše pro Vás bezplatně vyřídíme. Kontaktujte nás ještě dnes!

Hypotéka na stavbu domu - máme pozemek

Předpokládejme, že jsme vlastníky zasíťované stavební parcely. Dále předpokládejme, že nechceme do výstavby RD vkládat žádné vlastní peníze a spoléháme se jen na peníze půjčené od banky. Přesto se v tomto případě nebude pravděpodobně jednat o tzv. 100 % hypotéku (záleží na ocenění pozemku), neboť jsme majiteli pozemku, který se do výsledné hodnoty nemovitosti započítává. Budeme‑li tedy stavět skromný RD bez dvou bazénů a sauny, dostaneme se často pod 70 % půjčovaných zdrojů, což se příznivě projeví na úrokové sazbě. Jen dodejme, že hodnotu pozemku určuje znalec akceptovatelný konkrétní bankou.

Čerpáme na etapy
Po předložení všech potřebných dokumentů bance a po ukončení schvalovacího procesu můžeme přistoupit k podpisu úvěrové smlouvy. Teď už nám nic nebrání pustit se do stavebního procesu. První čerpání půjčených prostředků proběhne oproti zastavení našeho pozemku ve prospěch banky a po předložení smlouvy o dílo, kterou jsme uzavřeli se stavební firmou. Tímto dostáváme na náš účet prostředky, ze kterých financujeme první etapu výstavby. Ta zpravidla končí po dosažení jednoho metru výšky hrubé stavby. Pak je nutné, aby geometr stavbu s pozemkem zaměřil a takto rozestavěný dům byl vložen do katastru. Nyní už jsme ale majiteli nemovitosti, která má větší hodnotu, než samotný pozemek, který před podpisem úvěrové smlouvy oceňoval znalec. Je tedy nutné provést aktualizaci znaleckého posudku na rozestavěný dům s pozemkem a vyhotovit nové zástavní smlouvy. Znalec vždy v tomto momentě kontroluje, zda na účet vyčerpané prostředky odpovídají provedeným stavebním pracím.

Nenastanou-li žádné problémy při oceňování naší rozestavěné nemovitosti, může přijít na řadu další čerpání dle plánovaného rozpočtu stavební firmy. Po prostavění čerpaných prostředků musí znovu přijít odhadce, který navýší aktuální hodnotu zastavované nemovitosti a tak to jde až do momentu kolaudace.  Kolaudace je v hypotečním procesu dalším mezníkem: přecházíme na anuitní splácení hypotéky. Do momentu kolaudace splácíme pouze úroky z čerpaných částek.

Hypotéka na stavbu domu - nemáme pozemek, máme peníze

Tito klienti mají dvě možnosti:
Pro někoho je vhodnější uhradit cenu pozemku hypotékou a vlastní finanční prostředky vložit do první etapy výstavby. Budeme mít tedy hypotéky dvě: jednu 100 % na pozemek, jejíž anuitu začneme splácet po podpisu kupní smlouvy, a druhou na výstavbu domu. Tuto hypotéku budeme splácet po kolaudaci a její postup už jsme popsali výše. Ještě nutno dodat, že tyto dvě hypotéky musí být od stejného hypotečního domu

Druhou variantou je jediná hypotéka na pozemek i dům, přičemž vlastní prostředky se použijí k uhrazení části kupní ceny pozemku. Nevýhodou oproti předchozímu řešení je to, že mezi koupí pozemku a výstavbou domu nemůže být libovolná časová prodleva. Jednak jsme nuceni hradit úroky z vyčerpané části úvěru na pozemek, jednak banka standardně vyžaduje kolaudaci domu do 24 měsíců od schválení hypotečního úvěru.

 

Hypotéka na pozemek

Hypotéka na pozemek? Pro náš tým hračka. Vyberte si nejlepší hypotéku z naší široké nabídky hypotečních produktů. Naše spolupracovníky najdete po celé České republice a pro klienty pracují zcela zdarma.

Jak na hypotéku na pozemek?

Hypotéka na pozemek? Přečtěte si naše rady a doporučení. Pečlivě zkoumejte všechny parametry produktu a neporovnávejte jen podle úrokové sazby!

Hypotéka na pozemek s úsporou

Průměrná úspora našich klientů na úrokové sazbě je cca 0,5%. Kontaktujte nás a zeptejte se na nejlepší nabídku hypotéky na pozemek právě pro Vás!

 

Jste zde: Domovská stránka Hypotéka na stavbu domu

/script>